Loading...

iGap là ai?

Công ty cung cấp các dịch vụ, giải pháp logistics trên định hướng...

Chi Tiết

Tại sao nên sử dụng
dịch vụ của iGap?

Bạn lo lắng khi các đơn hàng nhỏ lẻ phải giao theo thời gian cam kết nhưng giao thông đông đúc,
bạn không được cập nhật được tình trạng hàng hoá,chứng từ kịp thời? ...

Chi Tiết

Tại sao nên trở thành
đối tác của iGAP?

Bạn không thể ký hợp đồng trực tiếp với chủ hàng?

Bạn chưa có kinh nghiệm về chất lượng dịch vụ giao hàng?

Bạn không có hệ thộng để theo dõi, xử lý đơn hàng?

Chi Tiết

iGap là gì?

Dịch vụ iGap cung cấp

Giao hàng B2B

Giao hàng kênh trọng điểm
Ghép hàng lẻ đi tỉnh
Đấu thầu chuyến qua sàn vận chuyển
>> Chi Tiết

Giao hàng B2C

Giao hàng chuỗi thức ăn nhanh
Giao hàng kênh siêu thị
Giao hàng online
>> Chi Tiết

Quản lý đơn đặt hàng chuỗi bán lẻ

Quản lý tồn kho
Quản lý đơn đặt hàng NCC
Quản lý giao hàng
>> Chi Tiết

iGAP quan tâm đến từng chi tiết nhỏ
Đảm bảo dịch vụ giao hàng luôn được đánh giá Ở MỨC CAO NHẤT
GÓP PHẦN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO CHÍNH BẠN

Hãy tham gia với chúng tôi

Testimonial

Bạn muốn là khách hàng iGap

Testimonial

Bạn muốn là đối tác iGap

Testimonial

Bạn muốn là thành viên iGap