Loading...

iGap là ai?

iGAP cung cấp dịch vụ giao hàng và giải pháp logistics...thông qua nền tảng công nghệ cao, dựa trên trí tuệ nhân tạo kết nối các phương tiện giao hàng với doanh nghiệp bán hàng, tối ưu hóa vận chuyển theo quy mô lớn.

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA LOGISTICS LIÊN QUAN ĐẾN

quality

Cải thiện chất lượng dịch vụ giao hàng

Testimonial

Tối ưu thời gian

Testimonial

Tối ưu khoảng cách

Testimonial

Tối ưu chi phí