Loading...

Tại sao nên trở thành đối tác của iGAP?

Bạn có đang đối mặt với những vấn đề này không?

quality

Bạn không thể ký hợp đồng trực tiếp với chủ hàng?

Testimonial

Chi phí quản lý 20-30% nếu bạn tự vận hành đơn hàng?

Testimonial

Bạn không có hệ thộng để theo dõi, xử lý đơn hàng?

Testimonial

Bạn chưa có kinh nghiệm về chất lượng dịch vụ giao hàng?

Testimonial

Bạn chưa rõ về những yêu cầu của người bán và người mua?

Testimonial

Phương tiện của bạn đang không được tối ưu tốt?

Testimonial

Bạn không tổng hợp được sức mạnh của những thầu phụ như mình?