Tại sao bạn nên sử dụng
Dịch vụ Ghép hàng lẻ đi tỉnh của iGAP?

Why iGAP Shared Load B2B To Province?

 • Giảm tối thiểu 10% chi phí giao
  hàng lẻ đi tỉnh

  Reduce min 10% small order
  delivery costs to the province

 • Chất lượng dịch vụ giao hàng
  chuyên nghiệp

  Professional service quality

 • Giảm thời gian giao hàng

  Reduce delivery lead-time

 • Phương tiện đạt chuẩn và tài xế
  được đào tạo bài bản

  Standard vehicles and
  well-trained drivers

Đơn hàng của bạn được xử lý như thế nào?
Order process?
 • Chủ hàng cập nhật chi tiết đơn hàng lên hệ thống
 • Chọn xe ghép hàng trên hệ thống
 • Hệ thống xác nhận đơn hàng
 • Hệ thống xác nhận đơn hàng
 • Hệ thống thông báo kế hoạch giao hàng
 • Cập nhật tình trạng đơn hàng và chứng từ đến khi hoàn tất
 • Sellers upload orders through web-page
 • Matching orders with vehicle truck size
 • Platform confirms order
 • Platform notifies order receiving plan
 • Platform notifies order deliverey plan
 • Update end-to-end order status and documents
Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Bạn muốn là khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact