Tại sao bạn nên sử dụng
Dịch vụ giao hàng xe tải nguyên chuyến của iGAP?

Why iGAP Full Load Delivery?

 • Cước phí giao hàng cạnh tranh

  Competitive Cost

 • Đội ngũ giao hàng được đào tạo
  bài bản

  Well-trained drivers

 • Nguồn cung ứng và chủng loại xe
  linh hoạt

  Flexible vehicles sources

 • Trung Tâm Dịch Vụ Giao Hàng
  chuyên nghiệp

  Professional Delivery Service Center

 • Đảm bảo khung thời gian
  giao hàng cam kết

  Commited time window

 • Giám sát và truy xuất đơn hàng
  theo thời gian thực

  Real-time track and trace

Đơn hàng của bạn được xử lý như thế nào?
Order Process?
 • Chủ hàng cập nhật đơn hàng trên hệ thống của iGAP thông qua giao diện web
 • Trung tâm dịch vụ giao hàng lên kế hoạch giao hàng cho tài xế
 • Tài xế xác nhận đơn hàng
 • Tài xế giao hàng
 • Hoàn tất đơn hàng
 • Seller one-click uploads orders through web-page
 • Delivery Service Center assigns orders to drivers
 • Drivers receive orders
 • Drivers deliver orders
 • Orders settlement

Chi tiết dịch vụ

Detail of Service

 • Phạm vi dịch vụ
  Service area

  Giao hàng toàn quốc

  Country-wide

 • Kênh giao hàng
  Delivery Channel

  Kênh truyền thống (GT)
  Kênh hiện đại (MT)

  General trade (GT)
  Modern trade (MT)

 • Các loại xe
  Vehicles Size

  Từ 1 tấn đến xe container 40 feet

  From 1 Ton to 40 feet container

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Bạn muốn là khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact