Dịch vụ giao hàng
kênh siêu thị
MT channel delivery service

Giới thiệu dịch vụ Introduction Services

Trước đây, nhà cung cấp chỉ cần giao hàng đến một điểm kho tổng thì bây giờ khi số điểm bán hàng tăng gấp nhiều lần, bắt buộc nhà cung cấp phải giao đến từng cửa hàng nếu muốn đưa hàng vào các hệ thống trên. Bên cạnh áp lực cạnh tranh, doanh nghiệp phải đối diện với áp lực về thời gian giao hàng, chi phí giao hàng, giao đủ số lượng tới từng điểm bán nhưng phải kiểm soát được chất lượng dịch vụ. Một chuyến hàng giao cho nhiều điểm thì sẽ không đáp ứng được thời gian, còn một chuyến giao tới một điểm bán thì lại quá tốn kém do đơn hàng nhỏ lẻ ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

Previously, suppliers only needed to deliver goods to a large warehouse.But now, when the number of points of sale increases many times, suppliers must provide to each store. In addition to competitive pressure, businesses must face pressure on delivery time, delivery costs, and delivery in sufficient quantities to each point of sale but must control service quality. A shipment to many drops will not be timely, and delivery to one point of sale is too expensive because small orders affect the business's profit.

iGAP DSC – Trung tâm vận tải giao hàng iGAP cung cấp các dịch vụ vận tải điều phối giao hàng siêu thị theo mô hình ghép hàng lẻ kết hợp với kho X-Dock, dựa trên nền tảng công nghệ thông minh; giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa chi phí, tinh gọn hệ thống quản lý và tập trung vào chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ giao hàng cho các siêu thị lớn như Lotte, Big C, Co.op mart, Bách hóa xanh, Mega Mart, AEON, Winmart, NovaMart, Emart, Metro, Con cưng…, iGAP cam kết:

iGAP DSC – Delivery Service Center provides supermarket transport services in combination with the X - dock, based on the intelligent technology platform, helping enterprises can save costs, have lean management, and focus on business strategies.
With many years of experience in delivery services for big supermarkets such as LOTTE, BIG C, CO.OP mart, Bach Hoa Xanh, MEGA mart, AEON, WINMART, NOVAMART, , EMART, METRO, CON CUNG…, iGAP commit

 • Linh động kế hoạch giao hàng Flexible delivery plan
 • Đảm bảo khung thời gian giao hàng cam kết Guaranteed delivery time frame
 • Quy trình giao nhận chuyên nghiệp Professional delivery process
 • Đội ngũ giao hàng được đào tạo bài bản Well-trained delivery team
 • Nguồn cung ứng và chủng loại xe đa dạng Wide range of vehicle sources and types
 • Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình Professional service center, enthusiastic support
 • Cước phí giao hàng cạnh tranh Competitive delivery charges
 • Giao nhận chứng từ đầy đủ Full document delivery
 • Báo cáo đơn hàng thông tin chi tiết Detailed order information report
 • Giám sát và truy xuất đơn hàng theo thời gian thực Real-time order tracking and retrieval

Lợi ích Benefits

Chi phí rẻ nhất thị trường The cheapest cost in the market

Dựa trên năng lực hiện tại, iGAP cam kết cung cấp dịch vụ vận tải, ghép hàng lẻ giao đến chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ, chuyên doanh với với chi phí rẻ nhất thị trường:
-Quản lý quy trình vận hành bằng công nghệ thông tin, cho phép iGAP quản lý, ghép đơn không giới hạn số lượng đơn hàng, đơn càng nhiều, chi phí càng giảm.
-Ứng dụng mô hình kho X-Dock, iGAP đã loại bỏ gần hết chi phí lưu kho hàng hóa cho doanh nghiệp.
-iGAP tận dụng nguồn phương tiện vận tải tư nhân đang hoạt động trên thị trường để giao hàng, điều này giúp iGAP cắt bớt rất nhiều chi phí quản lý, chi phí nhân sự, kho bãi…

Based on the current capacity, iGAP is committed to providing transportation services, combining retail goods delivered to the chain of retail and specialized supermarkets with the cheapest cost in the market:
- Managing the operation process by information technology, allowing iGAP to manage and pair an unlimited number of orders; the more orders, the lower the cost.
- Applying the X-Dock warehouse model, iGAP has eliminated most of the cost of storing goods for businesses.
- iGAP takes advantage of the private means of transport operating in the market for delivery, which helps iGAP cut a lot of management costs, personnel costs, warehousing...

Minh bạch chất lượng dịch vụ giao hàng Transparency in delivery service quality

Bên cạnh việc tối ưu được chi phí, việc ứng dụng phần mềm quản lý giao hàng iGAP sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn thấy được toàn bộ quy trình giao hàng thông qua báo cáo cụ thể và phản hồi từ người nhận hàng.

Besides optimizing costs, the application of iGAP delivery platform will help businesses see the entire delivery process with specific reports and feedback from consignees.

Hàng hóa luôn được giao đúng hạn và đảm bảo chất lượng Goods are always delivered on time and with guaranteed quality

Ưu điểm lớn nhất khi áp dụng Cross Docking là rút ngắn thời gian, loại bỏ những công đoạn lưu trữ hàng trung gian, giúp hàng hóa được phân phối đến các siêu thị, chuỗi cửa hàng đúng thời hạn mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

The most significant advantage when applying Cross Docking is to shorten the time, eliminate the intermediate stages of storing goods, and help the goods be distributed to supermarkets and chain stores on time while ensuring quality products and services

Giao nhận đầy đủ chứng từ Full delivery of documents

Một trong những mối lo lớn nhất của điều vận khi làm việc với các nhà vận tải là thất lạc chứng từ dẫn tới việc khó khăn trong quá trình đối soát. Hợp tác với iGAP sẽ giúp doanh nghiệp gạt bỏ mối lo đó, bởi đội ngũ tài xế được tuyển chọn nghiêm ngặt đầu vào, được đào tạo bài bản về quy trình giao nhận hàng hóa chuỗi siêu thị và mỗi chứng từ giao nhận đều được lưu trữ trên hệ thống, doanh nghiệp có thể truy cập và lấy dữ liệu bất kỳ khi nào.

One of the biggest logistics concerns when working with carriers is lost documents leading to difficulties in the reconciliation process. Cooperating with iGAP will help businesses get rid of that worry because the driver team is strictly selected for input, well-trained in the supermarket chain's freight forwarding process, and each delivery document is taken pictures of and stored on the system; businesses can access and retrieve data at any time.

Không xảy ra tình trạng rớt đơn hàng No drop orders

Ứng dụng phần mềm quản lý giao hàng iGAP sẽ giúp Trung tâm điều phối nhận thông tin và xử lý kịp thời những đơn hàng chưa được giao, tránh tối đa tình trạng rớt đơn hàng, giúp hàng hóa được giao đến các điểm bán đúng hạn.

iGAP platform application will help the Delivery Service Center receive information and promptly handle un-delivered orders, minimize order drop, and help the goods be delivered to the point of sale on time.

Quản lý, giám sát đơn hàng theo thời gian thực Real-time order management and monitoring

Nghe có vẻ hơi phi lý khi sử dụng dịch vụ vận tải thuê ngoài, nhưng với iGAP thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm tra đơn hàng theo thời gian bất kỳ khi có nhu cầu. iGAP DSC sẽ là cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp với tài xế giao hàng, người nhận hàng. Đảm bảo các thông tin gửi đến doanh nghiệp đều được số hóa một cách trực quan và minh bạch, truy cập thời gian và vị trí thực của tài xế trong mỗi chuyến giao hàng.

It sounds unbelievable when using an outsourced 3PL service, but with iGAP, businesses can thoroughly check orders whenever needed. iGAP DSC will be an information bridge between companies, delivery drivers, and consignees. Ensure the information sent to the business is digitized intuitively and transparently, accessing the driver's real-time location in each delivery.

Linh hoạt trong việc tăng giảm đơn hàng trong mùa cao điểm Flexibility in increasing or decreasing orders during peak season

Với việc tận dụng lượng phương tiện vận tải tư nhân đông và đa dạng tải trọng đang lưu thông trên thị trường cộng với việc ứng dụng phần mềm quản lý, iGAP luôn luôn đảm bảo được dịch vụ giao hàng, thời gian giao hàng trong các mùa cao điểm. Doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào tăng quy mô sản xuất, bán hàng và chăm sóc khách hàng để tăng tối đa lợi nhuận.

By taking advantage of the large and diverse private transport vehicles circulating in the market and the iGAP Delivery platform, iGAP always ensures delivery service and delivery time in different locations during peak seasons. Businesses only need to focus on increasing the scale of production, sales, and customer service to maximize profits.

Thu hồi hàng về với chi phí linh hoạt, hợp lý Return goods with a flexible and reasonable cost

Những hàng hóa được thu hồi về như pallet, bình rỗng, chai không, hàng hư hỏng, hết hạn… sẽ được iGAP thông tin đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, chính xác nhất và thu hồi về kho với chi phí tốt nhất.

The returned goods, such as pallets, empty bottles, damaged goods, and expired goods... will be informed by iGAP to businesses in the fastest and most exact way and recovered to the warehouse at the best cost.

Xuất báo cáo tổng hợp, chi tiết theo yêu cầu Export summary and detailed reports as required

Việc sử dụng phần mềm quản lý sẽ giúp iGAP trích xuất báo cáo đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp theo yêu cầu một cách nhanh chóng. Đảm bảo các thông tin đến doanh nghiệp chính xác và minh bạch.

iGAP Delivery Platform will help iGAP quickly extract complete information reports for businesses as required. Ensure information to businesses is accurate and transparent.

Quy trình giao hàng siêu thị tại iGAP Supermarket delivery process at iGAP

 • Chủ hàng cập nhật đơn hàng trên hệ thống của iGAP thông qua giao diện web
 • Trung tâm dịch vụ giao hàng lên kế hoạch giao hàng cho tài xế
 • Tài xế xác nhận đơn hàng
 • Tài xế giao hàng
 • Hoàn tất đơn hàng
 • Seller one-click uploads orders through web-page
 • Delivery Service Center assigns orders to drivers
 • Drivers receive orders
 • Drivers deliver orders
 • Orders settlement

Năng lực Capabilities

Công nghệ thông minh

Intelligent technology

Việc ứng dụng phần mềm iGAP Delivery Platform để quản lý tất cả đơn hàng, cho phép iGAP điều phối và giám sát số lượng đơn hàng không giới hạn, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể tăng số lượng hàng giao mà không phải lo tốn thêm chi phí.
The application of iGAP Delivery Platform software to manage all orders, allowing iGAP to coordinate and monitor an unlimited number of orders, which means businesses can increase the number of orders—quantity delivered without having to worry about additional costs.

Trung tâm dịch vụ

Service center

Đội ngũ điều phối nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp và tài xế nhiệt tình và linh hoạt, luôn luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ giao hàng tốt nhất.
A team of experienced dispatchers, enthusiastic and flexible support for businesses and drivers, always ensuring the best delivery service quality.

Phương tiện

Vehicles

Nguồn phương tiện đa dạng từ 1 tấn đến Container 50 feet, linh hoạt cung ứng đặc biệt mùa cao điểm, xe đạt các quy chuẩn về an toàn theo quy định của khách hàng.
Sources of vehicles are various from 1 ton to 50 feet Container, flexibly supply especially in peak season, vehicles fulfill safety standards as prescribed by customers.

Tài xế

Driver

Được đào tạo bài bản, nắm vững được quy trình giao nhận hàng tại kho và các chuỗi siêu thị, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi vận chuyển.
Well-trained, mastering the delivery and receipt process at warehouses and supermarket chains, ensuring the quality of goods when transporting.

Phạm vi giao hàng Delivery scope

Nhà phân phối, chuỗi siêu thị bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh trên toàn quốc.

Distributors, retail supermarket chains, convenience stores, and specialized stores nationwide.

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Trở thành khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Trở thành đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Trở thành thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact
Tải Ứng Dụng iGAP
Download iGAP App