Về iGAP
About iGAP?

Về iGAP Who is iGAP? iGAP – Close the gap intelligently

iGAP là công ty cung cấp giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với hai sản phẩm chính là chuyển đổi số và dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ kho đến hệ thống nhà phân phối, chuỗi siêu thị bán lẻ giúp cho doanh nghiệp vượt qua được những rào cản và thách thức trong quản lý vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, đơn giản hóa thủ tục và quy trình, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

iGAP is a company that provides comprehensive logistics solutions for production and business enterprises with two core products: logistics digital transformation and co-load services from warehouses to distributors to retail supermarket chains to help businesses overcome barriers and challenges in transportation and supply chain management, simplify procedures and processes, and focus on core business activities to increase revenue and profit.

Trong những năm gần đây, sự trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ theo chuỗi và bán hàng đa kênh đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nhưng đi kèm với đó là thách thức lớn chưa từng có trong việc phân phối hàng hóa ra thị trường. Làm sao để giao đến hàng ngàn điểm bán mỗi ngày với tốc độ nhanh nhất với chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ? Đó là nỗi trăn trở của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn mở rộng phát triển thị trường.
Với nhiều năm ở vị thế là lãnh đạo trong hoạt động logistics tại các công ty quy mô đa quốc gia nên chúng tôi – đội ngũ sáng lập iGAP thấu hiểu sâu sắc những tồn tại và hạn chế trong hoạt động vận hành cung ứng hàng hóa. Năm 2017, iGAP ra đời với tầm nhìn và sứ mệnh đồng hành cùng các Doanh nghiệp vượt qua những thách thức và khó khăn đó để vươn lên phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thay đổi từng ngày như hiện nay.

In recent years, the rise and robust development of the chain retail and omnichannel retail markets have opened up many opportunities for economic growth, but with it comes unprecedented challenges in the distribution of goods to the market. How to deliver to thousands of points of sale every day at the fastest speed with the lowest cost and still ensure the quality of service? That is the concern of any business that wants to expand and develop the market.
Over 20 years in a leadership position in logistics activities at global companies, the founding team of iGAP deeply understands the shortcomings and limitations in goods supply and operation activities. In 2017, iGAP was established with a vision and mission to accompany businesses to overcome those challenges and difficulties to achieve sustainable development, and improve competitiveness in the context of market changes day by day.

Công thức tối ưu chi phí và
chất lượng dịch vụ vận tải

iGAP formula for cost optimization
and high service level

Công nghệ
thông minh

Smart
Technologies

Mô hình kinh tế
chia sẻ

Shared
Economy Model

Tối ưu chi phí

Optimized Cost

Công nghệ
thông minh

Smart
Technologies

Vận hành
xuất sắc

Excellent
Operation

Nâng cao chất lượng
dịch vụ

High Service Level

SỨ MỆNH MISION

Thu hẹp thông minh khoảng cách về phân phối và kho bãi để tối ưu hóa chi phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất

Intelligently closing the gap in distribution and warehousing for most optimization and best service

TẦM NHÌN VISION

Trở thành công ty logistics toàn cầu dựa trên nền tảng công nghệ số, tạo ra mạng lưới phân phối và lưu trữ hàng hóa thông minh giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ với chi phí tối ưu nhất.

To be global logistics technologies-based company to serve distribution and warehousing that connect Sellers, Buyers, Drivers and Storekeeper for most optimization and best service

Giá trị cốt lõi Core value

R R

RESPONSIVENESS

RESPONSIVENESS

Chuẩn bị tốt nhất và phản ứng nhanh chóng cho mọi nhu cầu, vấn đề của khách hàng

We react quickly and well-prepared to the needs, problems, and feedback

E E

ENTHUSIASM

ENTHUSIASM

Đánh giá cao sự nhiệt huyết trong công việc mỗi ngày, biến sứ mệnh của chúng tôi
thành hành động cụ thể

We appreciate the energetic interest in daily work making our mission into actions

S S

SERVICE

SERVICE

Dịch vụ cam kết của chúng tôi là lợi thế cạnh tranh của khách hàng

Our committed service is the Customer’s competitive advantage

P P

PARTNERS

PARTNERS

Hạnh phúc của đối tác là thành công của chúng tôi

Our partner's happiness is our success

E E

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Đánh giá cao các ý tưởng và hành động nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng năng suất, tối ưu hóa công suất và giảm chi phí

We appreciate ideas and actions to improve service levels, increase productivity, optimize capacity and reduce cost

C C

COMPLIANCE

COMPLIANCE

Chúng tôi có trách nhiệm tuân thủ các quy trình, chính sách và bảo mật thông tin

We have a responsibility to follow the processes, policies and keep data in confidential

T T

TEAMWORK

TEAMWORK

Làm việc tốt cùng nhau, vượt qua mọi ranh giới, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp tầm nhìn của chúng ta thành hiện thực

We work well together, across the boundaries, to meet the needs of our customers and help the company win

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Trở thành khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Trở thành đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Trở thành thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact
Tải Ứng Dụng iGAP
Download iGAP App